Máy ép bụng sắt mỹ thuật giúp người thợ sắt mỹ thuật làm cong tạo nét cho các thanh nan sắt, để làm các thanh lan can, ban công, hoặc cửa sổ sắt nghệ thuật đẹp mắt và tinh tế.

Hiển thị kết quả duy nhất

Máy ép bụng sắt mỹ thuật giúp người thợ sắt mỹ thuật làm cong tạo nét cho các thanh nan sắt, để làm các thanh lan can, ban công, hoặc cửa sổ sắt nghệ thuật đẹp mắt và tinh tế. Máy giúp tạo khung lan can cầu thang, lan can ban công một nét độc đáo mới…


Máy ép bụng sắt mỹ thuật giúp người thợ sắt mỹ thuật làm cong tạo nét cho các thanh nan sắt, để làm các thanh lan can, ban công, hoặc cửa sổ sắt nghệ thuật đẹp mắt và tinh tế.