Máy cuộn bông con sò thiết kế thanh kẹp hình răng, kẹp chặt phôi, máy công suất lớn giúp uốn con sò đẹp và mỹ thuật hơn

Hiển thị kết quả duy nhất

Máy cuộn bông con sò thiết kế thanh kẹp hình răng, kẹp chặt phôi, máy công suất lớn giúp uốn con sò đẹp và mỹ thuật hơn. Là một trong những máy của hệ thống làm sắt mỹ thuật giúp công trình đẹp và sắc xảo. Có thể sáng tạo nhiều kiểu mẫu mỹ thuật mới và đẹp


Máy cuộn bông con sò thiết kế thanh kẹp hình răng, kẹp chặt phôi, máy công suất lớn giúp uốn con sò đẹp và mỹ thuật hơn